top of page
DSC00278.jpg

婚禮紀錄

附贈 USB隨身碟X1 (存入精修集毛片檔)

        相冊x1
        手工帆布袋X1

DSC05227logo.jpg

自助婚紗

精修40張,毛片檔全給,拍攝時間8小時(不包含第一造型時間)
附贈USB隨身碟X1 (存入精修集毛片檔)

可加購物:無框畫61X71mm
                    精緻相本21吋

                    謝卡2組

bottom of page